Saturday, August 27, 2011

Hapunten Samudaya Kalepatan Diri

Hapunten samudaya kalepatan diri

Wilujeng mulih ka bali geusan ngajadi

Nepangan anu janten asal diri

Dina dinten fitri anu pinuh ku berkah solusi


No comments: