Tuesday, December 11, 2007

Teu Aya Bangsa Anu Maju Mun Poho Kana Jati DirinaUrang Ulah Poho Kana Waruga

Yen Hirup Di Tatar Sunda
Geuning Masih Keneh Sok Era Parada
Mun ngomong make basa kawula

Alusna mah geura Pikiran ku sarerea
Meujeuhna dilenyepan tur mikaboga rasa
Ngahormat kana warisan jeung budaya Sunda
Teu Aya Bangsa Anu Maju Mun Poho Kana Jati Dirina

No comments: