Tuesday, December 18, 2007

Ma Deong......Ma Deong.....Pangmukakeun Lawang Angin

Jaman keur leutik....nepi ka SMP ketang....Kuring sok ngahariring...Ma Deong......Ma Deong.....Pangmukakeun Lawang Angin....mun langlayangan teu daek ngapung kumarga euweuh angin...

Teuing timana asalna hariring ieu....Ngan mun langlayangan bisa ngapung jeung anginna jadi gede....sok hayang nyaho
urang mana Ma Deong teh....


No comments: